Campanië,  Evenementen Zuid-Italië

Il ventre di Napoli

Anton Sminck van Pitloo

Campanië

In het Palazzo delle Sperimentazioni in Napels zal vanaf 9 oktober tot 9 december de tentoonstelling plaatsvinden Il Ventre di Napoli , een project geboren en ontwikkeld door twee jaar van intensieve samenwerking tussen de steden Rotterdam en Napels , gefinancierd door (the Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture, the Department of Culture and the Visual Arts Centre of the city of Rotterdam) oftewel Fonds BKVB, fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst.

De vraag die centraal staat in IVDN is: hoe is vandaag de dag een multiculturele stad te definiëren? Deelnemers zijn allen afkomstig uit Rotterdam -evenals Napels- een havenstad met een groot aantal immigranten, maar tegelijkertijd een andere stedelijke werkelijkheid.
Het project wil echter niet zozeer de verschillen of overeenkomsten van beide steden benadrukken, maar ze eerder zien als twee voorbeelden van multiculturele steden of misschien nog beter als twee actuele modellen van stedelijke gemeenschappen.

IVDN ziet de stad als een levend mechanisme waarvan de identiteit- dat wil zeggen de architectuur, de stedenbouwkundige plattegrond, de taal, de bevolking- is gevormd door de geschiedenis en door de vele culturen die een stad in zich opneemt en ontvangt. Daarnaast bevordert de uiterlijke identiteit -bijvoorbeeld de topografische ligging van de stad- op haar beurt of de stad ontvankelijk is voor het ontvangen van verschillende culturele en sociale gemeenschappen.

Zo bevinden zich in een havenstad al snel meer verschillende nationaliteiten, dan in een stad in de bergen. Er bestaat een constante wisselwerking tussen de uiterlijke kenmerken van de stad en hetgeen ze ontvangt en opneemt. Zouden vluchtelingen uit oorlogsgebieden zich meer met de stad Rotterdam kunnen identificeren dan met Amsterdam wegens het oorlogsverleden van de stad aan de Maas? Zou de geschiedenis van een stad net zo bepalend kunnen zijn voor een stad als de persoonlijkheid van een mens? Hoe functioneert deze wisselwerking in Napels en hoe zit dat met de uiterlijke identiteit van deze stad? Hoe beïnvloeden de verschillende gemeenschappen in Napels door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag, deze Zuid-Europese stad en hoe zit het met de mystieke aantrekkingskracht van de stad onder de nog steeds actieve Vesuvius?

(Luister naar dit liedje over Napels, gezongen door de bekende Napolitaanse zanger Pino Daniele, met op de achtergrond het schitterende Napoli, om kippenvel van te krijgen!)

http://www.youtube.com/watch?v=zeLb-G8GXfk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *