eilanden/ le isole

La vecchia dell’ aceto/ Het oude azijnvrouwtje

Aan het einde van de 18e eeuw werd een oude vrouw berecht, zij heette Giovanna Bonanno en was afkomstig uit Palermo. Zij werd schuldig bevonden aan het voorzien van gif aan vrouwen die zich wilden bevrijden van hun mannen. Zij haalde dit gif bij de apotheek en gaf als reden aan dat dit voor het doden van kakkerlakken was. Ze werd ontdekt en veroordeeld tot verhanging aan de galg. Het gif dat zij gaf aan haar klanten werd wegens zijn geur azijn genoemd. Hierdoor is de naam van het azijn ontstaan en is ‘La vecchia dell’ aceto’ tevens de titel geworden van een boek die geïnspireerd is geweest op deze lugubere gebeurtenis.

Giovanna zag het als een sociale dienst die ze bood, want ze wilde eigenlijk alleen het geluk teruggeven aan ongelukkige en verdrietige vrouwen. Met de verkoop van dit gif verliep haar moeilijke leven aanzienlijk beter. Haar eerste klant was haar buurvrouw die van haar man afwilde om zich geheel te kunnen wijden aan haar minnaar. Maar wegens te kort aan geld, kocht ze een te lage dosis waardoor haar man alleen maar in het ziekenhuis terecht kwam. Helaas voor hem was de tweede hogere dosis wel fataal. Toen de doktoren de reden van zijn dood niet konden vaststellen, wist Giovanna dat haar ‘azijn’ niet ontdekt zou worden. Er vielen van toen af aan veel mysterieuze doden, totdat Giovanna, die bijna 80 was, een fout maakte en dit kostte haar de carrière. Sinds een tijdje had Giovanna ook een vriendin ingeschakeld die haar hielp met het verspreiden van het gif, en aan haar gaf ze op een dag een dosis gif zonder te vragen voor wie het bestemd was. Toen zij echter erachter kwam dat het slachtoffer de zoon van een goede vriendin was, besefte zij dat zij de moeder van deze jongen moest waarschuwen. Deze moeder wilde haar schoondochter wraken, en kocht ook zij een dosis gif bij Giovanna. Toen Giovanna echter dit gif kwam afleveren, had de moeder vier getuigen bij zich en werd Giovanna betrapt. Op 30 juli 1789, na een proces voor hekserij, waarin enkele overlevenden werden opgeroepen, evenals de kruidenier die haar de vloeistof had verkocht, werd ze veroordeeld en opgehangen aan de galg.

Dit oude delict zorgt er nog steeds voor dat vandaag de dag onder de inwoners van Palermo tegen een slecht en lelijk persoon wordt gezegd: ‘jij bent nog erger dan het oude azijnvrouwtje!’

Sei più brutta della vecchia dell’ aceto!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *