Calabrië

il Museo Diocesano

Het oude centrum van Cosenza, al een van de mooiste van Italië, is nu verrijkt met een nieuwe bezienswaardigheid: het Bisschoppelijk Museum.

Na een paar maanden werk is deze op 25 juni jongstleden geopend. Het nieuwe museum bezit een aanzienlijk deel van de werken die tot dusver in het aartsbisschoppelijk paleis stonden. Werken van uitzonderlijke betekenis, waarvan de waarde verder gaat dan het heilige karakter omdat deze werken nauw verbonden zijn met de geschiedenis van de stad Cosenza en van andere locaties op het grondgebied van het bisdom.

Een voorbeeld hiervan is de beroemde reliekschrijn, het gouden kruis, dat volgens de overlevering werd gegeven door keizer Frederik II van Schwaben. Het was in het jaar 1222 toen de keizer naar de stad kwam ter gelegenheid van de wijding van de kathedraal en de stad dit kostbare kruis schonk. Nu wordt dit trots getoond in een van de zalen van het museum, samen met andere waardevolle getuigenissen uit die periode. Ook kun je hier genieten van tal van sculpturen, zilverwerk en schilderijen die de stilistische ontwikkelingen van de kathedraal vertellen, maar ook die van andere religieuze gebouwen van Cosenza. Dit museum is elke dag te bezoeken van 9 tot 12 uur, in de middag en op zondag op afspraak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *